Forumlar - Seditio CMS - Seditio 175 Core Labs - Üye kaydında Avatar yükleme uygulaması

Kullanıcı Kaydında avatar yükleme

 

Author Message
Kaan

Administrators

Online status

639 posts

#946   2017-09-22 18:02 GMT        
Seditio da sizler için bir kolaylık daha yaptık ve kullanıcı kayıt esnasında kullanıcı avatar yükleme özelliği ekledim sizler için.

Ekran Görüntüsü


Avatar yükleme uygulamasını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

system/core/users/users.register.inc.php yi açın.

Alttakini bulun. Bu kısmı sadece üyeler görebilir.
Mesajın içeriğini Görmeniz için Giriş yapınız.

Altına Ekleyin.
PHP:
$uav_tmp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
    $uav_type = $_FILES['userfile']['type'];
    $uav_name = $_FILES['userfile']['name'];
    $uav_size = $_FILES['userfile']['size'];
if (!empty($uav_tmp_name))
        { @clearstatcache(); }
if (!empty($uav_tmp_name) && $uav_size>0)
        {
        $dotpos = mb_strrpos($uav_name,".")+1;
        $f_extension = mb_strtolower(mb_substr($uav_name, $dotpos, 5));

        if (is_uploaded_file($uav_tmp_name) && $uav_size>0 && $uav_size<=$cfg['av_maxsize'] && ($f_extension=='jpeg' || $f_extension=='jpg' || $f_extension=='gif' || $f_extension=='png'))
            {
            list($w, $h) = @getimagesize($uav_tmp_name);
            if ($w<=$cfg['av_maxx'] && $h<=$cfg['av_maxy'] )
                {
                $avatar = (int)$userid."-avatar.".$f_extension;
                $avatarpath = $cfg['av_dir'].$avatar;

                if (file_exists($avatarpath))
                    { unlink($avatarpath); }
                move_uploaded_file($uav_tmp_name, $avatarpath);
$uav_size = filesize($avatarpath);
$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_users SET user_avatar='$avatarpath' WHERE user_id='".(int)$userid."'");

Alttakini bulun
PHP:
/* === Hook for the plugins === */
        $extp = sed_getextplugins('users.register.add.done');
        if (is_array($extp))
            { foreach ($extp as $pl) { include('plugins/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php');

Altına Ekleyin.
PHP:

} } }

Alttakini bulun
PHP:
$form_usergender = sed_selectbox_gender($rusergender,'rusergender');

Üstüne Ekleyin
PHP:
$form_avatar .= $L['pro_avatarsupload']." (".$cfg['av_maxx']."x".$cfg['av_maxy']."x".$cfg['av_maxsize'].$L['b'].")<br />";
$form_avatar .= "<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="".($cfg['av_maxsize']*1024)."" />";
$form_avatar .= "<input name="userfile" type="file" class="file" size="24" /><br />";

Alttakini bulun
PHP:
"USERS_REGISTER_EXTRA9" => $form_extra9,

Altına Ekleyin.
PHP:
"USERS_REGISTER_AVATAR" => $form_avatar,


user.register.tpl de bul
HTML4STRICT:
<form name="login" action="{USERS_REGISTER_SEND}" method="post">


Değiştir.
HTML4STRICT:
<form name="login" action="{USERS_REGISTER_SEND}" enctype="multipart/form-data" method="post">


Etiket Kodunuz: {USERS_REGISTER_AVATAR} user.register.tpl ye eklicek kod.

İşlem tamamdır.

Not: Kodlarda Ters Slash silinmiştir tekrar ekleyiniz.

Dosyayı İndir:
Mesajın içeriğini Görmeniz için Giriş yapınız.
Bunlara baktınızmı?
Yorum Onay Uygulaması
Avatar Yükleme Sorunu
Sayfa Arkaplan Renklendirme Uygulaması
Seditio Developer Skype: ntkaorg
Kişiliğim, hayatım hakkında konuşabilirsiniz. Fikir yürüte bilirsiniz. Beni öyle böyle sanabilirsiniz. Ama emin olamazsınız. Sizin hakkımdaki yorumlarınız, sanmalarınız benim gerçek de ne olduğumu değiştirmez. Baktığım yeri söyleye bilirsiniz ama ne gördüğümü ASLA...

Bu mesaj Kaan tarafından 2018-03-13 08:23 GMT, 281 Gün önce düzenlendi.
G-Defender

Moderators

Online status

38 posts

#948   2017-10-05 00:27 GMT        
Merhaba güzel olmuş beğendim.

Kaan abi eline sağlık peki kullanıcı üye olmazsa avatar yükleniyor mu?

Yani kullanıcı adı yazmadı diyelim avatar yükle dedi daha sonra kalıyormu dosyalar?
Ultima Online Sphere ve RunUO Bilgi Platformu
Site : http://www.ultima-tr.com/anasayfa/
Kaan

Administrators

Online status

639 posts

#949   2017-10-06 16:55 GMT        
Üye kayıt olmadığı zaman avatar yüklenmiyor benim testlerime göre ama yinede kurulumu yapan arkadaşlarımız bir kere test etsinler.
Seditio Developer Skype: ntkaorg
Kişiliğim, hayatım hakkında konuşabilirsiniz. Fikir yürüte bilirsiniz. Beni öyle böyle sanabilirsiniz. Ama emin olamazsınız. Sizin hakkımdaki yorumlarınız, sanmalarınız benim gerçek de ne olduğumu değiştirmez. Baktığım yeri söyleye bilirsiniz ama ne gördüğümü ASLA...
TheRaskol

Members

Online status

70 posts

#976   2018-03-10 13:40 GMT        
HTTP ERROR 500 hatası alıyorum Kaan

Kod:
<?PHP

/* ====================
Seditio - Website engine
Copyright Neocrome
http://www.neocrome.net
[BEGIN_SED]
File=users.register.inc.php
Version=120
Updated=2007-jan-04
Type=Core
Author=Neocrome
Description=User auth
[END_SED]
==================== */

if (!defined('SED_CODE')) { die('Wrong URL.'); }

$v = sed_import('v','G','ALP');

if ($cfg['disablereg'])
{
sed_redirect("message.php?msg=117");
exit;
}

/* === Hook === */
$extp = sed_getextplugins('users.register.first');
if (is_array($extp))
{ foreach ($extp as $pl) { include('plugins/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
/* ===== */

if ($a=='add')
{
$bannedreason = FALSE;
sed_shield_protect();

/* === Hook for the plugins === */
$extp = sed_getextplugins('users.register.add.first');
if (is_array($extp))
{ foreach ($extp as $pl) { include('plugins/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
/* ===== */

$rusername = sed_import('rusername','P','TXT', 24, TRUE);
$ruseremail = sed_import('ruseremail','P','TXT',64, TRUE);
$rpassword1 = sed_import('rpassword1','P','TXT',16);
$rpassword2 = sed_import('rpassword2','P','TXT',16);
$rcountry = sed_import('rcountry','P','TXT');
$rlocation = sed_import('rlocation','P','TXT');
$rtimezone = sed_import('rtimezone','P','TXT',5);
$roccupation = sed_import('roccupation','P','TXT');
$rusergender = sed_import('rusergender','P','TXT');
$ryear = sed_import('ryear','P','INT');
$rmonth = sed_import('rmonth','P','INT');
$rday = sed_import('rday','P','INT');
$rusericq = sed_import('rusericq','P','TXT');
$ruserirc = sed_import('ruserirc','P','TXT');
$rusermsn = sed_import('rusermsn','P','TXT');
$ruserwebsite = sed_import('ruserwebsite','P','TXT');
$ruserextra1 = sed_import('ruserextra1','P','TXT');
$ruserextra2 = sed_import('ruserextra2','P','TXT');
  $ruserextra3 = sed_import('ruserextra3','P','TXT');
  $ruserextra4 = sed_import('ruserextra4','P','TXT');
$ruserextra5 = sed_import('ruserextra5','P','TXT');
$ruserextra6 = sed_import('ruserextra6','P','HTM');
  $ruserextra7 = sed_import('ruserextra7','P','HTM');
$ruserextra8 = sed_import('ruserextra8','P','HTM');
$ruserextra9 = sed_import('ruserextra9','P','HTM');
$ruserextra1_p = sed_import('ruserextra1_p','P','BOL');
$ruserextra2_p = sed_import('ruserextra2_p','P','BOL');
  $ruserextra3_p = sed_import('ruserextra3_p','P','BOL');
  $ruserextra4_p = sed_import('ruserextra4_p','P','BOL');
$ruserextra5_p = sed_import('ruserextra5_p','P','BOL');
$ruserextra6_p = sed_import('ruserextra6_p','P','BOL');
  $ruserextra7_p = sed_import('ruserextra7_p','P','BOL');
$ruserextra8_p = sed_import('ruserextra8_p','P','BOL');
$ruserextra9_p = sed_import('ruserextra9_p','P','BOL');
$ruseremail = strtolower($ruseremail);

$sql = sed_sql_query("SELECT banlist_reason, banlist_email FROM $db_banlist WHERE banlist_email!=''");

while ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
{
if (mb_strpos($ruseremail, $row['banlist_email']) !== FALSE)
{ $bannedreason = $row['banlist_reason']; }
}

$sql = sed_sql_query("SELECT COUNT(*) FROM $db_users WHERE user_name='".sed_sql_prep($rusername)."'");
$res1 = sed_sql_result($sql,0,"COUNT(*)");
$sql = sed_sql_query("SELECT COUNT(*) FROM $db_users WHERE user_email='".sed_sql_prep($ruseremail)."'");
$res2 = sed_sql_result($sql,0,"COUNT(*)");

$rusername = str_replace(' ', '', $rusername);
$error_string .= (!empty($bannedreason)) ? $L['aut_emailbanned'].$bannedreason."<br />" : '';
$error_string .= (mb_strlen($rusername)<4) ? $L['aut_usernametooshort']."<br />" : '';
$error_string .= (mb_strlen($rpassword1)<6 || sed_alphaonly($rpassword1)!=$rpassword1) ? $L['aut_passwordtooshort']."<br />" : '';
$error_string .= (mb_strlen($ruseremail)<4) ? $L['aut_emailtooshort']."<br />" : '';
$error_string .= ($res1>0) ? $L['aut_usernamealreadyindb']."<br />" : '';
$error_string .= ($res2>0) ? $L['aut_emailalreadyindb']."<br />" : '';
$error_string .= ($rpassword1!=$rpassword2) ? $L['aut_passwordmismatch']."<br />" : '';

if (empty($error_string))
{
if (sed_sql_rowcount($db_users)==0)
{ $defgroup = 5; }
else
{ $defgroup = ($cfg['regnoactivation']) ? 4 : 2; }

$mdpass = md5($rpassword1);
$ruserbirthdate = ($rmonth=='x' || $rday=='x' || $ryear=='x' || $rmonth==0 || $rday==0 || $ryear==0) ? 0 : sed_mktime(1, 0, 0, $rmonth, $rday, $ryear);
$ruserextra1 = ($ruserextra1_p) ? substr($ruserextra1,0,$cfg['extra1tsetting']) : '';
$ruserextra2 = ($ruserextra2_p) ? substr($ruserextra2,0,$cfg['extra2tsetting']) : '';
$ruserextra3 = ($ruserextra3_p) ? substr($ruserextra3,0,$cfg['extra3tsetting']) : '';
$ruserextra4 = ($ruserextra4_p) ? substr($ruserextra4,0,$cfg['extra4tsetting']) : '';
$ruserextra5 = ($ruserextra5_p) ? substr($ruserextra5,0,$cfg['extra5tsetting']) : '';
$ruserextra6 = ($ruserextra6_p) ? $ruserextra6 : '';
$ruserextra7 = ($ruserextra7_p) ? $ruserextra7 : '';
$ruserextra8 = ($ruserextra8_p) ? $ruserextra8 : '';
$ruserextra9 = ($ruserextra9_p) ? $ruserextra9 : '';

$validationkey = md5(microtime());
sed_shield_update(20, "Registration");

$sql = sed_sql_query("INSERT into $db_users
(user_name,
user_password,
user_maingrp,
user_country,
user_location,
user_timezone,
user_occupation,
user_text,
user_email,
user_hideemail,
user_pmnotify,
user_skin,
user_lang,
user_regdate,
user_logcount,
user_lostpass,
user_gender,
user_birthdate,
user_icq,
user_irc,
user_msn,
user_website,
user_extra1,
user_extra2,
user_extra3,
user_extra4,
user_extra5,
user_extra6,
user_extra7,
user_extra8,
user_extra9,
user_lastip)
VALUES
('".sed_sql_prep($rusername)."',
'$mdpass',
".(int)$defgroup.",
'".sed_sql_prep($rcountry)."',
'".sed_sql_prep($rlocation)."',
'".sed_sql_prep($rtimezone)."',
'".sed_sql_prep($roccupation)."',
'',
'".sed_sql_prep($ruseremail)."',
1,
0,
'".$cfg['defaultskin']."',
'".$cfg['defaultlang']."',
".(int)$sys['now_offset'].",
0,
'$validationkey',
'".sed_sql_prep($rusergender)."',
".(int)$ruserbirthdate.",
'".sed_sql_prep($rusericq)."',
'".sed_sql_prep($ruserirc)."',
'".sed_sql_prep($rusermsn)."',
'".sed_sql_prep($ruserwebsite)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra1)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra2)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra3)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra4)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra5)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra6)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra7)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra8)."',
'".sed_sql_prep($ruserextra9)."',
'".$usr['ip']."')");

$userid = sed_sql_insertid();
$sql = sed_sql_query("INSERT INTO $db_groups_users (gru_userid, gru_groupid) VALUES (".(int)$userid.", ".(int)$defgroup.")");

$uav_tmp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
    $uav_type = $_FILES['userfile']['type'];
    $uav_name = $_FILES['userfile']['name'];
    $uav_size = $_FILES['userfile']['size'];
if (!empty($uav_tmp_name))
        { @clearstatcache(); }
if (!empty($uav_tmp_name) && $uav_size>0)
        {
        $dotpos = mb_strrpos($uav_name,".")+1;
        $f_extension = mb_strtolower(mb_substr($uav_name, $dotpos, 5));

        if (is_uploaded_file($uav_tmp_name) && $uav_size>0 && $uav_size<=$cfg['av_maxsize'] && ($f_extension=='jpeg' || $f_extension=='jpg' || $f_extension=='gif' || $f_extension=='png'))
            {
            list($w, $h) = @getimagesize($uav_tmp_name);
            if ($w<=$cfg['av_maxx'] && $h<=$cfg['av_maxy'] )
                {
                $avatar = (int)$userid."-avatar.".$f_extension;
                $avatarpath = $cfg['av_dir'].$avatar;

                if (file_exists($avatarpath))
                    { unlink($avatarpath); }
                move_uploaded_file($uav_tmp_name, $avatarpath);
$uav_size = filesize($avatarpath);
$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_users SET user_avatar='$avatarpath' WHERE user_id='".(int)$userid."'");

/* === Hook for the plugins === */
$extp = sed_getextplugins('users.register.add.done');
if (is_array($extp))
{ foreach ($extp as $pl) { include('plugins/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }

} } }
/* ===== */

if ($cfg['regnoactivation'] || $defgroup==5)
{
sed_redirect("message.php?msg=106");
exit;
}

if ($cfg['regrequireadmin'])
{
$rsubject = $cfg['maintitle']." - ".$L['aut_regrequesttitle'];
$rbody = sprintf($L['aut_regrequest'], $rusername, $rpassword1);
$rbody .= "nn".$L['aut_contactadmin'];
sed_mail ($ruseremail, $rsubject, $rbody);

$rsubject = $cfg['maintitle']." - ".$L['aut_regreqnoticetitle'];
$rinactive = $cfg['mainurl']."/users.php?f=inactive";
$rbody = sprintf($L['aut_regreqnotice'], $rusername, $rinactive);
sed_mail ($cfg['adminemail'], $rsubject, $rbody);
sed_redirect("message.php?msg=118");
exit;
}
else
{
$rsubject = $cfg['maintitle']." - ".$L['Registration'];
$ractivate = $cfg['mainurl']."/users.php?m=register&a=validate&v=".$validationkey;
$rbody = sprintf($L['aut_emailreg'], $rusername, $rpassword1, $ractivate);
$rbody .= "nn".$L['aut_contactadmin'];
sed_mail ($ruseremail, $rsubject, $rbody);
sed_redirect("message.php?msg=105");
exit;
}
}
}

elseif ($a=='validate' && strlen($v)==32)
{
sed_shield_protect();
$sql = sed_sql_query("SELECT user_id FROM $db_users WHERE user_lostpass='$v' AND user_maingrp=2");

if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
{
$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_users SET user_maingrp=4 WHERE user_id='".$row['user_id']."' AND user_lostpass='$v'");
$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_groups_users SET gru_groupid=4 WHERE gru_groupid=2 AND gru_userid='".$row['user_id']."'");
sed_auth_clear($row['user_id']);
sed_redirect("message.php?msg=106");
exit;
}
else
{
sed_shield_update(7, "Account validation");
sed_log("Wrong validation URL", 'sec');
sed_redirect("message.php?msg=157");
exit;
}
}
$form_avatar .= $L['pro_avatarsupload']." (".$cfg['av_maxx']."x".$cfg['av_maxy']."x".$cfg['av_maxsize'].$L['b'].")<br />";
$form_avatar .= "<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="".($cfg['av_maxsize']*1024)."" />";
$form_avatar .= "<input name="userfile" type="file" class="file" size="24" /><br />";
$form_usergender = sed_selectbox_gender($rusergender,'rusergender');
$form_birthdate = sed_selectbox_date(sed_mktime(1, 0, 0, $rmonth, $rday, $ryear), 'short');
$form_extra1 = "<input type="text" class="text" name="ruserextra1" value="".sed_cc($ruserextra1)."" size="32" maxlength="".$cfg['extra1tsetting']."" /><input type="hidden" name="ruserextra1_p" value="1" />";
$form_extra2 = "<input type="text" class="text" name="ruserextra2" value="".sed_cc($ruserextra2)."" size="32" maxlength="".$cfg['extra2tsetting']."" /><input type="hidden" name="ruserextra2_p" value="1" />";
$form_extra3 = "<input type="text" class="text" name="ruserextra3" value="".sed_cc($ruserextra3)."" size="32" maxlength="".$cfg['extra3tsetting']."" /><input type="hidden" name="ruserextra3_p" value="1" />";
$form_extra4 = "<input type="text" class="text" name="ruserextra4" value="".sed_cc($ruserextra4)."" size="32" maxlength="".$cfg['extra4tsetting']."" /><input type="hidden" name="ruserextra4_p" value="1" />";
$form_extra5 = "<input type="text" class="text" name="ruserextra5" value="".sed_cc($ruserextra5)."" size="32" maxlength="".$cfg['extra5tsetting']."" /><input type="hidden" name="ruserextra5_p" value="1" />";
$form_extra6 = sed_selectbox($ruserextra6,'ruserextra6',$cfg['extra6tsetting'])."<input type="hidden" name="ruserextra6_p" value="1" />";
$form_extra7 = sed_selectbox($ruserextra7,'ruserextra7',$cfg['extra7tsetting'])."<input type="hidden" name="ruserextra7_p" value="1" />";
$form_extra8 = sed_selectbox($ruserextra8,'ruserextra8',$cfg['extra8tsetting'])."<input type="hidden" name="ruserextra8_p" value="1" />";
$form_extra9 = "<textarea name="ruserextra9" rows="4" cols="56">".sed_cc($ruserextra9)."</textarea><input type="hidden" name="ruserextra9_p" value="1" />";

$timezonelist = array ('-12', '-11', '-10', '-09', '-08', '-07', '-06', '-05', '-04', '-03',  '-03.5', '-02', '-01', '+00', '+01', '+02', '+03', '+03.5', '+04', '+04.5', '+05', '+05.5', '+06', '+07', '+08', '+09', '+09.5', '+10', '+11', '+12');

$form_timezone = "<select name="rtimezone" size="1">";
while( list($i,$x) = each($timezonelist) )
{
$selected = ($x==$rtimezone) ? "selected="selected"" : '';
$form_timezone .= "<option value="$x" $selected>GMT".$x."</option>";
}
$form_timezone .= "</select> ".$usr['gmttime']." / ".date($cfg['dateformat'], $sys['now_offset'] + $usr['timezone']*3600)." ".$usr['timetext'];

/* === Hook === */
$extp = sed_getextplugins('users.register.main');
if (is_array($extp))
{ foreach ($extp as $pl) { include('plugins/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
/* ===== */

require("system/header.php");
$t = new XTemplate("skins/".$skin."/users.register.tpl");

if (!empty($error_string))
{
$t->assign("USERS_REGISTER_ERROR_BODY",$error_string);
$t->parse("MAIN.USERS_REGISTER_ERROR");
}

$t->assign(array(
"USERS_REGISTER_TITLE" => $L['aut_registertitle'],
"USERS_REGISTER_SUBTITLE" => $L['aut_registersubtitle'],
"USERS_REGISTER_ADMINEMAIL" => "$sed_adminemail",
"USERS_REGISTER_SEND" => "users.php?m=register&amp;a=add",
"USERS_REGISTER_USER" => "<input type="text" class="text" name="rusername" value="".sed_cc($rusername)."" size="24" maxlength="24" />",
"USERS_REGISTER_EMAIL" => "<input type="text" class="text" name="ruseremail" value="".sed_cc($ruseremail)."" size="24" maxlength="64" />",
"USERS_REGISTER_PASSWORD" => "<input type="password" class="password" name="rpassword1" size="8" maxlength="16" />",
"USERS_REGISTER_PASSWORDREPEAT" => "<input type="password" class="password" name="rpassword2" size="8" maxlength="16" />",
"USERS_REGISTER_COUNTRY" => sed_selectbox_countries($rcountry, 'rcountry'),
"USERS_REGISTER_LOCATION" => "<input type="text" class="text" name="rlocation" value="".sed_cc($rlocation)."" size="24" maxlength="64" />",
"USERS_REGISTER_TIMEZONE" => $form_timezone,
"USERS_REGISTER_OCCUPATION" => "<input type="text" class="text" name="roccupation" value="".sed_cc($roccupation)."" size="24" maxlength="64" />",
"USERS_REGISTER_GENDER" => $form_usergender,
"USERS_REGISTER_BIRTHDATE" => $form_birthdate,
"USERS_REGISTER_WEBSITE" => "<input type="text" class="text" name="ruserwebsite" value="".sed_cc($ruserwebsite)."" size="56" maxlength="128" />",
"USERS_REGISTER_ICQ" => "<input type="text" class="text" name="rusericq" value="".sed_cc($rusericq)."" size="32" maxlength="16" />",
"USERS_REGISTER_IRC" => "<input type="text" class="text" name="ruserirc" value="".sed_cc($ruserirc)."" size="56" maxlength="128" />",
"USERS_REGISTER_MSN" => "<input type="text" class="text" name="rusermsn" value="".sed_cc($rusermsn)."" size="32" maxlength="64" />",
"USERS_REGISTER_EXTRA1" => $form_extra1,
"USERS_REGISTER_EXTRA2" => $form_extra2,
"USERS_REGISTER_EXTRA3" => $form_extra3,
"USERS_REGISTER_EXTRA4" => $form_extra4,
"USERS_REGISTER_EXTRA5" => $form_extra5,
"USERS_REGISTER_EXTRA6" => $form_extra6,
"USERS_REGISTER_EXTRA7" => $form_extra7,
"USERS_REGISTER_EXTRA8" => $form_extra8,
"USERS_REGISTER_EXTRA9" => $form_extra9,
"USERS_REGISTER_AVATAR" => $form_avatar,
));

/* === Hook === */
$extp = sed_getextplugins('users.register.tags');
if (is_array($extp))
{ foreach ($extp as $pl) { include('plugins/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
/* ===== */

$t->parse("MAIN");
$t->out("MAIN");

require("system/footer.php");

?>

Bu mesaj Kaan tarafından 2018-03-10 17:11 GMT, 284 Gün önce düzenlendi.
Kaan

Administrators

Online status

639 posts

#978   2018-03-10 17:11 GMT        
çalışan halini pazartesi eklerim buraya
Seditio Developer Skype: ntkaorg
Kişiliğim, hayatım hakkında konuşabilirsiniz. Fikir yürüte bilirsiniz. Beni öyle böyle sanabilirsiniz. Ama emin olamazsınız. Sizin hakkımdaki yorumlarınız, sanmalarınız benim gerçek de ne olduğumu değiştirmez. Baktığım yeri söyleye bilirsiniz ama ne gördüğümü ASLA...
Kaan

Administrators

Online status

639 posts

#981   2018-03-13 08:24 GMT        
Dosya Eklendi.

Dosyayı İndir:
Mesajın içeriğini Görmeniz için Giriş yapınız.
Seditio Developer Skype: ntkaorg
Kişiliğim, hayatım hakkında konuşabilirsiniz. Fikir yürüte bilirsiniz. Beni öyle böyle sanabilirsiniz. Ama emin olamazsınız. Sizin hakkımdaki yorumlarınız, sanmalarınız benim gerçek de ne olduğumu değiştirmez. Baktığım yeri söyleye bilirsiniz ama ne gördüğümü ASLA...
TheRaskol

Members

Online status

70 posts

#984   2018-03-16 20:11 GMT        
Teşekkürler Kaan bu sefer oldu.