Author
Message
Kaan

Administrators

Online status

673 posts

#1047   2019-03-09 09:34 GMT        
Seditio 177 admin.lang.php türkçe

Kodlarda sorun olabilir bu site özel karakterleri engelliyor.

PHP:

<?php

/* ====================
Seditio - Website engine
Copyright Neocrome & Seditio Team
https://www.seditiocms.com
-----------------------
Seditio language pack
Language : Turkish (code:tr)
Localization done by : Kaan
-----------------------
[BEGIN_SED]
File=system/core/admin/lang/tr/admin.lang.php
Version=177
Updated=2019-mart-08
Type=Lang
Author=Neocrome
Description=Admin panel
[END_SED]
==================== */


/* ====== Core ====== */

$L['core_main'] = "Ana Kurulum";
$L['core_parser'] = "Ayrıştırıcı";         
$L['core_rss'] = "RSS Besleme";            
$L['core_dic'] = "Dizinler ve Ekstra alanlar";         
$L['core_time'] = "Saat ve tarih";
$L['core_skin'] = "Temalar";
$L['core_lang'] = "Diller";
$L['core_menus'] = "Menü Alanları";
$L['core_comments'] = "Yorumlar";
$L['core_forums'] = "Forumlar";
$L['core_page'] = "Sayfalar";
$L['core_pfs'] = "Kişisel dosya alanı";
$L['core_gallery'] = "Galeri";
$L['core_plug'] = "Eklentiler";
$L['core_pm'] = "Özel mesajlar";
$L['core_polls'] = "Anketler";
$L['core_ratings'] = "Oylamalar";
$L['core_trash'] = "Çöp Kutusu";
$L['core_users'] = "Üyeler";
$L['core_meta'] = "HTML Meta";

/* ====== Upgrade ====== */

$L['upg_upgrade'] = "Yükselt";      
$L['upg_codeversion'] = "Kod sürümü";    
$L['upg_sqlversion'] = "SQL veritabanı sürümü";  
$L['upg_codeisnewer'] = "Kod, SQL sürümünden daha yeni.";    
$L['upg_codeisolder'] = "Kod, SQL sürümünden daha eski, bu sıra dışı ve desteklenmiyor.<br />Tüm dosyaları en yeni paketten yüklediğinizi kontrol etmelisiniz..";    
$L['upg_codeissame'] = "Kod ve SQL sürümleri eşleşiyor.";  
$L['upg_upgradenow'] = "Şu anda SQL veritabanını yükseltmeniz şiddetle tavsiye edilir, yükseltmek için buraya tıklayın !";  
$L['upg_upgradenotavail'] = "Bu sürüm numaraları için yükseltme yok.";    
$L['upg_manual'] = "Veritabanını el ile yükseltmeyi tercih ederseniz, SQL komut dosyaları klasörde /docs/upgrade/.";      
$L['upg_success'] = "Yükseltme başarılı oldu, devam etmek için buraya tıklayın...";    
$L['upg_failure'] = "Yükseltme başarısız oldu, devam etmek için burayı tıklayın...";    
$L['upg_force'] = "Bazı nedenlerden dolayı, SQL veritabanında yazılmış Seditio sürüm numarasının yanlış olması oluşabilir.. Aşağıda SQL sürüm numarasını zorlamak için bir düğme bulunmaktadır, bu sadece SQL veritabanını etiketleyecektir, başka bir değişiklik yapmayacaktır..<br />SQL sürüm numarasını zorla : ";

/* ====== General ====== */

$L['editdeleteentries'] = "Girişleri düzenleyin veya silin";
$L['viewdeleteentries'] = "Girişleri görüntüle veya sil";
$L['addnewentry'] = "Yeni giriş ekle";
$L['adm_purgeall'] = "Hepsini temizle";
$L['adm_listisempty'] = "Liste boş";
$L['adm_totalsize'] = "Toplam boyut";
$L['adm_showall'] = "Hepsini Göster v";
$L['adm_area'] = "Alan";
$L['adm_option'] = "Seçenek";
$L['adm_setby'] = "Set by";
$L['adm_more'] = "Daha fazla araç...";
$L['adm_from'] = "From";
$L['adm_to'] = "To";
$L['adm_confirm'] = "Onaylamak için bu düğmeye basın : ";
$L['adm_done'] = "Tamam";
$L['adm_failed'] = "Başarısız oldu";
$L['adm_warnings'] = "Uyarılar";
$L['adm_valqueue'] = "Doğrulama bekleniyor";
$L['adm_required'] = "(Gerekli)";
$L['adm_clicktoedit'] = "(Düzenlemek için tıkla)";
$L['adm_manage'] = "Yönet";  
$L['adm_pagemanager'] = "Sayfa yöneticisi";  

/* ====== Banlist ====== */

$L['adm_ipmask'] = "IP maskesi";
$L['adm_emailmask'] = "Email maskesi";
$L['adm_neverexpire'] = "Süresiz";
$L['adm_help_banlist'] = "IP maskeleri için örnekler :194.31.13.41 , 194.31.13.* , 194.31.*.* , 194.*.*.*<br />E-posta maskeleri için örnekler : @hotmail.com, @yahoo (Joker karakterler desteklenmiyor)<br />Tek bir giriş bir IP maskesi veya bir e-posta maskesi veya her ikisini içerebilir.<br />IP'ler görüntülenen her sayfa için filtrelenir ve yalnızca kullanıcı kaydındaki e-posta maskeleri.";

/* ====== Cache ====== */

$L['adm_internalcache'] = "Dahili önbellek";
$L['adm_help_cache'] = "Müsait değil";

/* ====== Configuration ====== */

$L['adm_help_config']= "Müsait değil";
$L['cfg_adminemail'] = array("Yönetici email", "Gerekli");
$L['cfg_maintitle'] = array("Site Başlığı", "Web sitesi için ana başlık gerekli");
$L['cfg_subtitle'] = array("Açıklama", "İsteğe bağlı, sitenin başlığından sonra gösterilecektir");
$L['cfg_mainurl'] = array("Site URL", "http://, ile başlamalı ve sponunda slash olmayacak !");
$L['cfg_clustermode'] = array("Sunucu kümesi", "Yük dengeli bir kurulumsa evet olarak ayarlayın.");         // New in v125
$L['cfg_hostip'] = array("Server IP", "Sunucunun IP'si, isteğe bağlı.");
$L['cfg_gzip'] = array("Gzip", "HTML çıktısının Gzip sıkıştırması");
$L['cfg_cache'] = array("Dahili önbellek", "Daha iyi performans için etkin tutun");
$L['cfg_devmode'] = array("Hata ayıklama modu", "Bunun aktif sitelerde etkin olmasına izin verme");
$L['cfg_doctypeid'] = array("Document Type", "<!DOCTYPE> of the HTML layout");
$L['cfg_charset'] = array("HTML charset", "");
$L['cfg_cookiedomain'] = array("Çerezler için alan", "Varsayılan: boş");
$L['cfg_cookiepath'] = array("Çerezler için yol", "Varsayılan: boş");
$L['cfg_cookielifetime'] = array("Maksimum çerez ömrü", "Saniye cinsinden");
$L['cfg_metakeywords'] = array("HTML Meta anahtar kelimeleri (virgülle ayrılmış)", "Arama motorları");
$L['cfg_disablesysinfos'] = array("Sayfa oluşturma zamanını kapat", "footer.tpl");
$L['cfg_keepcrbottom'] = array("Telif hakkı bildirimini etikette saklayın {FOOTER_BOTTOMLINE}", "footer.tpl");
$L['cfg_showsqlstats'] = array("SQL sorgu istatistiklerini göster", "footer.tpl");
$L['cfg_shieldenabled'] = array("Kalkanı Etkinleştir", "Anti-spam ve hızlı vuruş");
$L['cfg_shieldtadjust'] = array("Kalkan zamanlayıcılarını ayarlama (in %)", "Ne kadar yüksek olursa, istenmeyen ataklar o kadar zorlaşır");
$L['cfg_shieldzhammer'] = array("Sonra anti-çekiç * hızlı vuruş", "Daha küçük, daha hızlı 3 dakika otomatik yasaklama olur");
$L['cfg_maintenance'] = array("Bakım Modu", "Sitede teknik çalışmalar yapılıyor.");
$L['cfg_maintenancelevel'] = array("Kullanıcı Erişim Seviyesi", "Erişim kullanıcılarının seviyesini seçin");
$L['cfg_maintenancereason'] = array("Bakım sebebi", "Bakımın nedenini açıklayın");
$L['cfg_multihost'] = array("Multihost mode", "Birden fazla ana bilgisayarı etkinleştirmek için");  
$L['cfg_absurls'] = array("Mutlak URL (abs)", "Mutlak URL’nin kullanılmasını sağlar");  
$L['cfg_sefurls'] = array("SEF URL", "Sitedeki SEF URL'lerini etkinleştirmek için");  
$L['cfg_sefurls301'] = array("301 SEF URL’lerine yönlendirme", "Eski URL’den SEF URL’lerine 301 yönlendirmesini etkinleştir");  
$L['cfg_dateformat'] = array("Ana tarih maskesi", "Default: Y-m-d H:i");
$L['cfg_formatmonthday'] = array("Kısa tarih maskesi", "Default: m-d");
$L['cfg_formatyearmonthday'] = array("Orta tarih maskesi", "Default: Y-m-d");
$L['cfg_formatmonthdayhourmin'] = array("Forum tarih maskesi", "Default: m-d H:i");
$L['cfg_servertimezone'] = array("Sunucu saat dilimi", "Sunucunun ofset dengesi GMT+00");
$L['cfg_defaulttimezone'] = array("Varsayılan saat dilimi", "Konuklar ve yeni üyeler için -12 to +12");
$L['cfg_timedout'] = array("Rölanti gecikmesi, saniye cinsinden", "Bu gecikmeden sonra kullanıcı uzakta olarak görünür.");
$L['cfg_maxusersperpage'] = array("Kullanıcı listesindeki maksimum satır", "");
$L['cfg_regrequireadmin'] = array("Yöneticiler yeni hesapları doğrular", "");
$L['cfg_regnoactivation'] = array("Yeni kullanıcılar için e-posta kontrolünü atla", ""Hayır"güvenlik nedeniyle önerilir");
$L['cfg_useremailchange'] = array("Kullanıcıların e-posta adreslerini değiştirmelerine izin ver", ""Hayır" güvenlik nedeniyle önerilir");
$L['cfg_usertextimg'] = array("Kullanıcı imzasında resimlere ve HTML'ye izin ver", ""Hayır" güvenlik nedeniyle önerilir");
$L['cfg_av_maxsize'] = array("Avatar, maksimum dosya boyutu", "Default: 8000 bytes");
$L['cfg_av_maxx'] = array("Avatar, maksimum genişlik", "Default: 64 pixels");
$L['cfg_av_maxy'] = array("Avatar, maksimum yükseklik", "Default: 64 pixels");
$L['cfg_usertextmax'] = array("Kullanıcı imzası için maksimum uzunluk", "Default: 300 chars");
$L['cfg_sig_maxsize'] = array("İmza, maksimum dosya boyutu", "Default: 50000 bytes");
$L['cfg_sig_maxx'] = array("İmza, maksimum genişlik", "Default: 468 pixels");
$L['cfg_sig_maxy'] = array("İmza, maksimum yükseklik", "Default: 60 pixels");
$L['cfg_ph_maxsize'] = array("Fotoğraf, maksimum dosya boyutu", "Default: 8000 bytes");
$L['cfg_ph_maxx'] = array("Fotoğraf, maksimum genişlik", "Default: 96 pixels");
$L['cfg_ph_maxy'] = array("Fotoğraf, maksimum yükseklik", "Default: 96 pixels");
$L['cfg_maxrowsperpage'] = array("Listelerdeki maksimum satır", "");
$L['cfg_showpagesubcatgroup'] = array("Alt sayfalardaki grup sayfalarını göster", "");
$L['cfg_maxcommentsperpage'] = array("Sayfa başına maksimum yorum", "");
$L['cfg_commentsorder'] = array("Yorumlar için sıralama sırası", "ASC - yeni altta, DESC - yeni en üstte");
$L['cfg_maxtimeallowcomedit'] = array("Yorumları düzenlemeye izin verilen süre", "Dakikalar içinde 0 - düzenleme yapmak yasaksa");
$L['cfg_showcommentsonpage'] = array("Sayfalarda yorumları göster", "Varsayılan olarak sayfada yorum görüntülenir.");  
$L['cfg_maxcommentlenght'] = array("Bir yorumun maksimum uzunluğu", "Default: 2000 characters");
$L['cfg_countcomments'] = array("Yorumları say", "Simgenin yanında yorumların sayısını görüntüler");
$L['cfg_hideprivateforums'] = array("Özel forumları gizle", "");
$L['cfg_hottopictrigger'] = array("Konunun 'sıcak' olması için yazılar", "");
$L['cfg_maxtopicsperpage'] = array("Sayfa başına maksimum konu veya mesaj", "");
$L['cfg_antibumpforums'] = array("Hızlı vuruş önleyici koruma", "Aynı konudaki kullanıcıların arka arkaya iki kez mesaj göndermesini önler");
$L['cfg_pfsuserfolder'] = array("Klasör depolama modu", "Etkinleştirilirse, kullanıcı dosyalarını alt klasörlerde depolar /datas/users/USERID/... USERID'yi dosya adına hazırlamak yerine. SADECE sitenin İLK kurulumunda ayarlanmalıdır. Bir dosya bir PFS'ye yüklenir yüklenmez, bunu değiştirmek için çok geçtir.");
$L['cfg_th_amode'] = array("Küçük resimler üretimi", "");
$L['cfg_th_x'] = array("Küçük resimler, genişlik", "Default: 112 pixels");
$L['cfg_th_y'] = array("Küçük resimler, yükseklik", "Default: 84 pixel, recommended : Width x 0.75");
$L['cfg_th_border'] = array("Küçük resimler, kenarlık boyutu", "Default: 4 pixels");
$L['cfg_th_keepratio'] = array("Küçük resim, oranı koru ?", "");
$L['cfg_th_jpeg_quality'] = array("Küçük resimler, Jpeg kalitesi", "Default: 85");
$L['cfg_th_colorbg'] = array("Küçük resimler, kenarlık rengi", "Default: 000000, hex color code");
$L['cfg_th_colortext'] = array("Küçük resimler, metin rengi", "Default: FFFFFF, hex color code");
$L['cfg_th_rel'] = array("Küçük resim rel özelliği", "Default: sedthumb");
$L['cfg_th_dimpriority'] = array("Küçük resimler, yeniden boyutlandır", "Default: Width");      
$L['cfg_th_textsize'] = array("Thumbnails, size of the text", "");
$L['cfg_pfs_filemask'] = array("Zamana göre dosya isimleri", "Zamana göre dosya isimleri oluştur");  

$L['cfg_disable_gallery'] = array("Galeriyi devre dışı bırak", "");        
$L['cfg_gallery_gcol'] = array("Galeriler için sütun sayısı", "Default : 4");    
$L['cfg_gallery_bcol'] = array("Resimler için sütun sayısı", "Default : 6");       
$L['cfg_gallery_logofile'] = array("Png/jpeg/Gif tüm yeni PFS resimlerine eklenecek logo", "Devre dışı bırakmak için boş bırakın");     
$L['cfg_gallery_logopos'] = array("Logonun PFS resimlerindeki konumu", "Default : Bottom left");       
$L['cfg_gallery_logotrsp'] = array("Logo için birleştirme seviyesi in %", "Default : 50");    
$L['cfg_gallery_logojpegqual'] = array("Logo yerleştirildikten sonra son görüntünün kalitesi, eğer bir Jpeg ise", "Default : 90");     
$L['cfg_gallery_imgmaxwidth'] = array("Görüntülenen bir resim için piksel cinsinden maksimum genişlik, daha büyükse, küçük boyutlu bir kopya işlenecektir", "");        

$L['cfg_pm_maxsize'] = array("Mesajlar için maksimum uzunluk", "Default: 10000 chars");
$L['cfg_pm_allownotifications'] = array("PM bildirimlerine e-posta ile izin ver", "");
$L['cfg_disablehitstats'] = array("Vuruş istatistiklerini devre dışı bırak", "Yönlendirmeler ve günlük vuruş sayısı");
$L['cfg_disablereg'] = array("Kayıt işlemini devre dışı bırak", "Kullanıcıların yeni hesaplar kaydetmesini önle");
$L['cfg_disablewhosonline'] = array("Kimlerin çevrimiçi olduğunu devre dışı bırak", "Kalkanı açarsanız otomatik olarak etkinleştirilir");
$L['cfg_defaultcountry'] = array("Yeni kullanıcılar için varsayılan ülke", "2 harf ülke kodu")
$L['cfg_forcedefaultskin'] = array("Tüm kullanıcıları için varsayılan tema", "");
$L['cfg_forcedefaultlang'] = array("Tüm kullanıcılar için varsayılan dil", "");
$L['cfg_separator'] = array("Genel ayırıcı", "Default:>");
$L['cfg_menu1'] = array("Menu slot #1<br />{PHP.cfg.menu1} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu2'] = array("Menu slot #2<br />{PHP.cfg.menu2} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu3'] = array("Menu slot #3<br />{PHP.cfg.menu3} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu4'] = array("Menu slot #4<br />{PHP.cfg.menu4} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu5'] = array("Menu slot #5<br />{PHP.cfg.menu5} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu6'] = array("Menu slot #6<br />{PHP.cfg.menu6} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu7'] = array("Menu slot #7<br />{PHP.cfg.menu7} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu8'] = array("Menu slot #8<br />{PHP.cfg.menu8} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_menu9'] = array("Menu slot #9<br />{PHP.cfg.menu9} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_topline'] = array("Top line<br />{HEADER_TOPLINE} in header.tpl", "");
$L['cfg_banner'] = array("Banner<br />{HEADER_BANNER} in header.tpl", "");
$L['cfg_motd'] = array("Günün mesajı<br />{NEWS_MOTD} in index.tpl", "");
$L['cfg_bottomline'] = array("Bottom line<br />{FOOTER_BOTTOMLINE} in footer.tpl", "");
$L['cfg_freetext1'] = array("Serbest Metin Yuvası #1<br />{PHP.cfg.freetext1} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext2'] = array("Serbest Metin Yuvası #2<br />{PHP.cfg.freetext2} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext3'] = array("Serbest Metin Yuvası #3<br />{PHP.cfg.freetext3} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext4'] = array("Serbest Metin Yuvası #4<br />{PHP.cfg.freetext4} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext5'] = array("Serbest Metin Yuvası #5<br />{PHP.cfg.freetext5} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext6'] = array("Serbest Metin Yuvası #6<br />{PHP.cfg.freetext6} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext7'] = array("Serbest Metin Yuvası #7<br />{PHP.cfg.freetext7} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext8'] = array("Serbest Metin Yuvası #8<br />{PHP.cfg.freetext8} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_freetext9'] = array("Serbest Metin Yuvası #9<br />{PHP.cfg.freetext9} tüm tpl dosyalarında", "");
$L['cfg_extra1title'] = array("Alan #1 (String), title", "");
$L['cfg_extra2title'] = array("Alan #2 (String), title", "");
$L['cfg_extra3title'] = array("Alan #3 (String), title", "");
$L['cfg_extra4title'] = array("Alan #4 (String), title", "");
$L['cfg_extra5title'] = array("Alan #5 (String), title", "");
$L['cfg_extra6title'] = array("Alan #6 (Select box), title", "");
$L['cfg_extra7title'] = array("Alan #7 (Select box), title", "");
$L['cfg_extra8title'] = array("Alan #8 (Select box), title", "");
$L['cfg_extra9title'] = array("Alan #9 (Long text), title", "");
$L['cfg_extra1tsetting'] = array("Bu alandaki maksimum karakter", "");
$L['cfg_extra2tsetting'] = array("Bu alandaki maksimum karakter", "");
$L['cfg_extra3tsetting'] = array("Bu alandaki maksimum karakter", "");
$L['cfg_extra4tsetting'] = array("Bu alandaki maksimum karakter", "");
$L['cfg_extra5tsetting'] = array("Bu alandaki maksimum karakter", "");
$L['cfg_extra6tsetting'] = array("Seçim kutusunun değerleri, virgülle ayırın", "");
$L['cfg_extra7tsetting'] = array("Seçim kutusunun değerleri, virgülle ayırın", "");
$L['cfg_extra8tsetting'] = array("Seçim kutusunun değerleri, virgülle ayırın", "");
$L['cfg_extra9tsetting'] = array("Metin için maksimum uzunluk", "");
$L['cfg_extra1uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra2uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra3uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra4uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra5uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra6uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra7uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra8uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_extra9uchange'] = array("Kullanıcı profilinde düzenlenebilir ?", "");
$L['cfg_disable_comments'] = array("Yorumları devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_forums'] = array("Forumları devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_pfs'] = array("PFS'yi devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_polls'] = array("Anketleri devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_pm'] = array("Özel mesajları devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_ratings'] = array("Derecelendirmeleri devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_page'] = array("Sayfaları devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_plug'] = array("Eklentileri devre dışı bırak", "");
$L['cfg_trash_prunedelay'] = array("Çöp kutusundan öğeleri silin * gün (Sonsuza kadar saklamak için Sıfır)", "");  
$L['cfg_trash_comment'] = array("Yorumlar için çöp tenekesini kullanın", "");      
$L['cfg_trash_forum'] = array("Forumlar için çöp tenekesini kullanın", "");    
$L['cfg_trash_page'] = array("Sayfalar için çöp tenekesini kullanın", "");     
$L['cfg_trash_pm'] = array("Özel mesajlar için çöp tenekesini kullanın", "");      
$L['cfg_trash_user'] = array("Kullanıcılar için çöp tenekesini kullanın", "");

$L['cfg_parser_vid'] = array("Videolar için BB kodlarına izin ver", "");       
$L['cfg_parser_vid_autolink'] = array("URL’leri bilinen video sitelerine otomatik olarak bağla", "");                      
$L['cfg_parsebbcodecom'] = array("Yorumlarda ve özel mesajlarda BBcode izin ver", "");
$L['cfg_parsebbcodepages'] = array("Sayfalarda BBcode izin ver", "");
$L['cfg_parsebbcodeusertext'] = array("Kullanıcı imzasında BBcode izin ver", "");
$L['cfg_parsebbcodeforums'] = array("Forumlarda BBcode izin ver", "");
$L['cfg_parsesmiliescom'] = array("İfadelerde ve özel mesajlarda izin ver", "");
$L['cfg_parsesmiliespages'] = array("Sayfalardaki ifadeleri izin ver", "");
$L['cfg_parsesmiliesusertext'] = array("Kullanıcı imzasında ifadeleri izin ver", "");
$L['cfg_parsesmiliesforums'] = array("Forumlarda ifadeleri izin ver", "");

$L['cfg_color_group'] = array("Kullanıcı grubunu renklendir", "Default: Hayır, daha iyi performans için");  

$L['cfg_ajax'] = array("Enable AJAX", "");
$L['cfg_enablemodal'] = array("Enable modal windows", "");

/* ====== HTML Meta ====== */

$L['cfg_defaulttitle'] = array("Varsayılan Başlık", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}");
$L['cfg_listtitle'] = array("Listelerinin başlığı", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}");    
$L['cfg_pagetitle'] = array("Sayfaların başlığı", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}, {CATEGORY}");   
$L['cfg_forumstitle'] = array("Forumlar için başlık", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}");      
$L['cfg_userstitle'] = array("Üyeler için başlık", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}");     
$L['cfg_pmtitle'] = array("PM için başlık", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}");    
$L['cfg_gallerytitle'] = array("Galeri için başlık", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}");       
$L['cfg_pfstitle'] = array("PFS Başlığı", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}");      
$L['cfg_plugtitle'] = array("Eklentiler için başlık", "Mevcut seçenekler: {MAINTITLE}, {SUBTITLE}, {TITLE}");      

/* ====== Rss ====== */

$L['cfg_disable_rss'] = array("RSS yayınlarını devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_rsspages'] = array("Sayfalar için RSS beslemesini devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_rsscomments'] = array("Yorumlar için RSS beslemesini devre dışı bırak", "");
$L['cfg_disable_rssforums'] = array("Forumlar için RSS beslemesini devre dışı bırak", "");
$L['cfg_rss_timetolive'] = array("RSS beslemesi için zaman", "saniye");
$L['cfg_rss_defaultcode'] = array("Varsayılan RSS yayını", "kategori kodunu girin");
$L['cfg_rss_maxitems'] = array("RSS beslemesindeki maksimum satır sayısı", "");

$L['adm_help_config_rss'] = "RSS beslemelerini açmak için linkler: <br />rss.php (Varsayılan olarak, ayarlarda belirtilen haber kategorilerinin çıktısı) <br /> rss.php?m=pages&c=XX (XX - Kategori kodu, kategorinin son sayfaları) <br />rss.php?m=comments&id=XX (XX - ID sayfası, yorumlar sayfası) <br />rss.php?m=forums (Forumun tüm bölümlerinden en son yazılar) <br />rss.php?m=forums&s=XX (XX - ID bölüm, son gönderiler bölümü) <br />rss.php?m=forums&q=XX (XX - ID Konu, konudaki son yazılar) <br />rss.php?m=forums&s=XX&q=YY (XX - ID section, YY - ID topic)";

/* ====== Forums ====== */

$L['adm_diplaysignatures'] = "İmzaları göster";
$L['adm_enablebbcodes'] = "BB Kodlarını Etkinleştir";
$L['adm_enablesmilies'] = "İfadeleri etkinleştir";
$L['adm_enableprvtopics'] = "Özel konulara izin ver";
$L['adm_countposts'] = "Gönderileri say";
$L['adm_autoprune'] = "* Günden sonra konuları otomatik olarak kırp";
$L['adm_postcounters'] = "Sayaçları kontrol et";
$L['adm_help_forums'] = "Müsait değil";
$L['adm_forum_structure'] = "Forumların yapısı (kategoriler)"
$L['adm_forum_structure_cat'] = "Forumların yapısı";   
$L['adm_help_forums_structure'] = "Müsait değil";   
$L['adm_defstate'] = "Varsayılan durum";   
$L['adm_defstate_0'] = "Katlanmış"
$L['adm_defstate_1'] = "Katlanmamış";
$L['adm_parentcat'] = "Parent category";


/* ====== IP search ====== */

$L['adm_searchthisuser'] = "Bu IP'yi kullanıcı veritabanında arayın";
$L['adm_dnsrecord'] = "Bu adres için DNS kaydı";

/* ====== Smilies ====== */

$L['adm_help_smilies'] = "Müsait değil";

/* ====== Dictionary ====== */

$L['adm_dic_list'] = "Dizinler listesi";
$L['adm_dictionary'] = "Dizin";
$L['adm_dic_title'] = "Dizinin adı";
$L['adm_dic_code'] = "Dizinin kodu (fazladan alanın adı)";
$L['adm_dic_list'] = "Dizin listesi";
$L['adm_dic_term_list'] = "Terimlerin listesi";
$L['adm_dic_add'] = "Yeni dizin ekle";
$L['adm_dic_edit'] = "Dizini düzenle";
$L['adm_dic_add_term'] = "Yeni terim ekle";
$L['adm_dic_term_title'] = "Terimin Başlığı";
$L['adm_dic_term_value'] = "Terimin değeri";
$L['adm_dic_term_defval'] = "Varsayılan terim yap?";
$L['adm_dic_term_edit'] = "Dizinden terim düzenleme";
$L['adm_dic_children'] = "Çocuk dizini";

$L['adm_dic_mera'] = "Birim";
$L['adm_dic_values'] = "Dizin için değerlerin listesi";

$L['adm_dic_form_title'] = "Form öğesinin başlığı";
$L['adm_dic_form_desc'] = "Form öğesi için metin";
$L['adm_dic_form_size'] = "Metin alanının boyutu";
$L['adm_dic_form_maxsize'] = "Metin alanının maksimum boyutu";
$L['adm_dic_form_cols'] = "Metin alanının kodları";
$L['adm_dic_form_rows'] = "Metin alanının satırları";

$L['adm_dic_extra'] = "Ekstra alan";
$L['adm_dic_addextra'] = "Ekstra alan ekle";
$L['adm_dic_editextra'] = "Ekstra alanı düzenle";
$L['adm_dic_extra_location'] = "Tablonun adı";
$L['adm_dic_extra_type'] = "Veri alanı türü";
$L['adm_dic_extra_size'] = "Alan uzunluğu";

$L['adm_dic_comma_separat'] = "(virgülle ayrılmış değerler)";

/* ====== PFS ====== */

$L['adm_gd'] = "GD grafik kütüphanesi";
$L['adm_allpfs'] = "Tüm PFS";
$L['adm_allfiles'] = "Tüm dosyalar";
$L['adm_thumbnails'] = "Küçük Resimler";
$L['adm_orphandbentries'] = "Orphan DB girişleri";
$L['adm_orphanfiles'] = "Orphan Dosyalar";
$L['adm_delallthumbs'] = "Tüm küçük resimleri sil";
$L['adm_rebuildallthumbs']= "Tüm küçük resimleri silin ve yeniden oluşturun";
$L['adm_help_pfsthumbs'] = "Müsait değil";
$L['adm_help_check1'] = "Müsait değil";
$L['adm_help_check2'] = "Müsait değil";
$L['adm_help_pfsfiles'] = "Müsait değil";
$L['adm_help_allpfs'] = "Müsait değil";
$L['adm_nogd'] = "GD grafik kütüphanesi bu host tarafından desteklenmiyor, Seditio, PFS görüntüleri için küçük resimler oluşturamaz. Konfigürasyon paneline girmelisiniz, 'Kişisel Dosya Alanı' sekmesini ve Küçük Resimler oluşturmayı = 'Devre Dışı Bırak'.";

/* ====== Pages ====== */

$L['adm_structure'] = "Sayfaların yapısı (kategoriler)";
$L['adm_syspages'] = "'Sistem' kategorisini görüntüleyin";
$L['adm_help_page'] = "'Sistem' kategorisine ait sayfalar genel girişlerde görüntülenmiyor, tek tek sayfalar oluşturuyor.";
$L['adm_sortingorder'] = "Kategoriler için varsayılan bir sıralama düzeni ayarlayın";
$L['adm_fileyesno'] = "Dosya (evet / hayır)";
$L['adm_fileurl'] = "Dosya URL'si";
$L['adm_filesize'] = "Dosya boyutu";
$L['adm_filecount'] = "Dosya indirme sayısı";

$L['adm_tpl_mode'] = "Şablon modu"
$L['adm_tpl_empty'] = "Varsayılan"
$L['adm_tpl_forced'] = "İle aynı"
$L['adm_tpl_parent'] = "Üst kategori ile aynı"

$L['adm_enablecomments'] = "Yorumları Etkinleştir";  
$L['adm_enableratings'] = "Oylamayı Etkinleştir";    

/* ====== Polls ====== */

$L['adm_help_polls'] = "Yeni bir anket konusu oluşturduktan sonra, bu anket için seçenek (seçenek) eklemek için 'Düzenle'yi seçin.<br />'Sil' seçilen anketi, seçenekleri ve tüm ilgili oyları siler.<br />'Sıfırla' seçili ankete verilen tüm oyları siler. Anketin kendisini veya seçenekleri silmez.<br />'Bump' anket oluşturma tarihini geçerli tarihe değiştirecek ve anketi listenin başında “güncel” yapacak.";

/* ====== Statistics ====== */

$L['adm_phpver'] = "PHP motoru sürümü";
$L['adm_zendver'] = "Zend motor versiyonu";
$L['adm_interface'] = "Web sunucusu ve PHP arasındaki arayüz";
$L['adm_os'] = "İşletim sistemi";
$L['adm_clocks'] = "Saatler";
$L['adm_time1'] = "#1 : Ham sunucu zamanı";
$L['adm_time2'] = "#2 : Sunucu tarafından döndürülen GMT saati";
$L['adm_time3'] = "#3 : GMT zaman + sunucu ofseti (Seditio referansı)";
$L['adm_time4'] = "#4 : Yerel saatin, profilinden ayarlandı";
$L['adm_help_versions'] = "#3 saatin doğru ayarlanması için Sunucu saat dilimini ayarlayın.<br />Saat 4, profilinizdeki saat dilimi ayarına bağlıdır.<br />Seditio tarafından #1 ve #2 saatler dikkate alınmaz";
$L['adm_log'] = "Sistem log";
$L['adm_infos'] = "Bilgiler";
$L['adm_versiondclocks'] = "Sürümler ve saatler";
$L['adm_checkcoreskins'] = "Çekirdek dosya ve temaları kontrol edin";
$L['adm_checkcorenow'] = "Çekirdek dosyaları şimdi kontrol et !";
$L['adm_checkingcore'] = "Çekirdek dosyaları kontrol etme...";
$L['adm_checkskins'] = "Tüm dosyaların dış görünümde olup olmadığını kontrol edin";
$L['adm_checkskin'] = "Tema için TPL dosyalarını kontrol edin";
$L['adm_checkingskin'] = "Tema kontrol et...";
$L['adm_hits'] = "Hit";
$L['adm_check_ok'] = "Ok";
$L['adm_check_missing'] = "Eksik";
$L['adm_ref_lowhits'] = "Vuruşların 5'ten düşük olduğu girişleri temizle";
$L['adm_maxhits'] = "Maksimum isabet sayısına ulaşıldı %1$s, %2$s bu gün görüntülenen sayfalar.";
$L['adm_byyear'] = "Yıla göre";        
$L['adm_bymonth'] = "Aya göre";    
$L['adm_byweek'] = "Haftaya göre";     

/* ====== Ratings ====== */

$L['adm_ratings_totalitems'] = "Toplam sayfa oylandı";
$L['adm_ratings_totalvotes'] = "Toplam oy";
$L['adm_help_ratings'] = "Bir derecelendirmeyi sıfırlamak için, sadece silin. İlk yeni oyla yeniden yaratılacak.";

/* ====== Trash can ====== */

$L['adm_help_trashcan'] = "Kullanıcılar ve moderatörler tarafından en son silinen öğeleri burada listeledik.<br />Bir forum konusunun geri yüklenmesinin, konuya ait tüm gönderileri de geri yükleyeceğini unutmayın..<br />Ve silinmiş bir konudaki bir gönderiyi geri yüklemek tüm konuyu (varsa) ve tüm alt gönderileri geri yükler.<br />&amp;nbsp;<br />Sil: Öğeyi sonsuza kadar sil.<br />Düzeltme: Öğeyi tekrar veritabanına geri yükle.";

/* ====== Users ====== */

$L['adm_defauth_members'] = "Üyeler için varsayılan haklar";
$L['adm_deflock_members'] = "Üyeler için maskeyi kilitle";
$L['adm_defauth_guests'] = "Konuklar için varsayılan haklar";
$L['adm_deflock_guests'] = "Konuklar için maske kilitleyin";
$L['adm_rightspergroup'] = "Grup başına hak";
$L['adm_copyrightsfrom'] = "Grupla aynı hakları ayarla";
$L['adm_maxsizesingle'] = "Tek bir dosya için PFS maksimum boyut (KB)";
$L['adm_maxsizeallpfs'] = "Tüm PFS dosyalarının maksimum boyutu (KB)";
$L['adm_rights_allow10'] = "İzin verildi";
$L['adm_rights_allow00'] = "Reddedildi";
$L['adm_rights_allow11'] = "Güvenlik nedeniyle izin verildi ve kilitlendi";
$L['adm_rights_allow01'] = "Güvenlik nedeniyle reddedildi ve kilitlendi";
$L['adm_color'] = "Grup için renk";

/* ====== Plugins ====== */

$L['adm_extplugins'] = "Genişletilmiş eklentiler";
$L['adm_present'] = "Mevcut";
$L['adm_missing'] = "Eksik";
$L['adm_paused'] = "Durduruldu";
$L['adm_running'] = "Çalışan";
$L['adm_partrunning'] = "Kısmen çalışan";
$L['adm_notinstalled'] = "Yüklü değil";

$L['adm_opt_installall'] = "Tümünü yükle";
$L['adm_opt_installall_explain'] = "Bu, eklentinin tüm parçalarını yükler veya sıfırlar.";
$L['adm_opt_uninstallall'] = "Tümünü kaldır";
$L['adm_opt_uninstallall_explain'] = "Bu, eklentinin tüm bölümlerini devre dışı bırakacak ancak dosyaları fiziksel olarak kaldırmayacak.";
$L['adm_opt_pauseall'] = "Hepsini durdur";
$L['adm_opt_pauseall_explain'] = "Bu, eklentinin tüm parçalarını duraklatır (devre dışı bırakır).";
$L['adm_opt_unpauseall'] = "Tümünü duraklat";
$L['adm_opt_unpauseall_explain'] = "Bu, eklentinin tüm parçalarını duraklatır (etkinleştirir).";

/* ====== Private messages ====== */

$L['adm_pm_totaldb'] = "Veritabanındaki özel mesajlar";
$L['adm_pm_totalsent'] = "Gönderilen özel mesajların toplamı";

?>
 

Kodlarda sorun yaşarsanız buradan https://dev.seditiocms.com/index......lar%C4%B1 indirebilirsiniz.
Türkçe karakter sorunu yaşarsanız UTF-8 olarak kayıt edin.


Bunlara baktınızmı?
Seditio 175+ Forum Hide Link
Seditio Veritabanı Yönetimi
Seditio Etiket (Tags) Sistemi
Kişiliğim, hayatım hakkında konuşabilirsiniz. Fikir yürüte bilirsiniz. Beni öyle böyle sanabilirsiniz. Ama emin olamazsınız. Sizin hakkımdaki yorumlarınız, sanmalarınız benim gerçek de ne olduğumu değiştirmez. Baktığım yeri söyleye bilirsiniz ama ne gördüğümü ASLA...